รางวัล

ถ้วยเกียรติยศ / เหรียญผู้พิชิต / เสื้อที่ระลึก
1. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับ นักวิ่งชายไทย และหญิงไทย ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม.
2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับ นักวิ่งชายไทย และหญิงไทย ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ในระยะมินิ มาราธอน 10 กม.
3. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับ ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 1 ถ้วย (จำนวนนักวิ่งไม่ต่ำ กว่า 350 คน)
4. ถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. ถ้วยเกียรติยศ สำหรับนักวิ่งอันดับ 2-5 พร้อมเงินรางวัลสำหรับ อันดับ 1-5 จะได้รับเงินรางวัล 6,000 / 5,000 / 4,000 / 3,000 และ 2,000 บาท ทุกกลุ่มอายุ รวม 9 กลุ่ม
5. ถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 มินิ มาราธอน 10 กม. ถ้วยเกียรติยศ สำหรับนักวิ่งอันดับ 2-3 พร้อมเงินรางวัลสำหรับ อันดับ 1-3 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 / 2,000 และ 1,000 บาท ทุกกลุ่มอายุ รวม 10 กลุ่ม


Awards
1. Her Majesty Queen Sirikit Trophies for Half Marathon winner (21.1 km.) - overall male and female (Thai Only)
2. Her Majesty Queen Sirikit Trophies for Mini Marathon winner (10 km.) - overall male and female (Thai Only)
3. Her Majesty Queen Sirikit Trophy for running club with highest number of participant (Number of participant must be equal to or more than 350 persons.)
4. The Prime Minister of Thailand’s Trophies for Half Marathon runners placing 1st in each category. Organizer’s Trophies for the runner placing 2nd – 5th in each category. Cash prizes 1st - 6,000 / 2nd – 5,000 / 3rd - 4,000 / 4th – 3,000 / 5th – 2,000 Baht
5. The Governor of Bangkok’s Trophies for Mini Marathon runners placing 1st in each category. Organizer’s Trophies for the runner placing 2nd – 3rd in each category. Cash prizes 1st - 3,000 / 2nd – 2,000 / 3rd - 1,000 Baht

DETAILS FOR CASH PRIZES
Distance Details 1st 2nd 3rd 4th 5th
Half Marathon 21.1 K ** 9 Age Group THB 6,000.- THB 5,000.- THB 4,000.- THB 3,000.- THB 2,000.-
Mini Marathon 10 K 10 Age Group THB 3,000.- THB 2,000.- THB 1,000.- - -