หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 02-229-3014-5 หรือ 12aughalfmarathon@qsncc.com