12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016

August 12th Half Marathon Bangkok 2016

งานวิ่ง 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ ปีนี้ได้รับการพิจารณาคัดกรองจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติในปีนี้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สำหรับเหรียญผู้พิชิตที่ระลึกของงานในปีนี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มาสลักบนเหรียญผู้พิชิต ที่จะมอบให้กับนักวิ่งหลังเข้าเส้นชัยทุกคน


 

info

FAQ
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
  1. เส้นทางวิ่ง เวลาปล่อยตัว และกำหนดเวลาการวิ่ง http://bit.ly/2aVghk1
  2. เวลาการเรียกเข้าจุดปล่อยตัว http://bit.ly/2b7WbaN
  3. แผนผัง และที่จอดรถวันที่ 12 สิงหาคม 2559 http://bit.ly/2aKASwA

location_on

เส้นทางวิ่ง/Running Map


movie

บรรยากาศงานปี 2015

play_circle_filled ดูวิดีโอ

schedule

ความเป็นมา

นับเป็นเวลา 24 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดงานวิ่ง เอ็น.ซี.ซี. - รยส. มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีมาต่อเนื่องทุกปี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ทางคณะกรรมการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016” โดยถือได้ว่าเป็นสนามวิ่งเพื่อสุขภาพประเพณีที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 อีกด้วย