อัตราค่าสมัครกำหนดวันเปิดรับสมัคร และค่าสมัคร
ประเภทกิจกรรม ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำนวนรับสมัคร Early Bird Rate
15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. 04:00 น. 2,500 คน SOLD OUT
มินิ มาราธอน 10 กม. 04:45 น. 5,100 คน SOLD OUT
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 กม. 04:45 น. 3,500 คน SOLD OUT
เดิน-วิ่ง การกุศล 1.8 กม. 05:15 น. 900 คน SOLD OUT

*การสมัคร และชำระเงินผ่านระบบ On-line จะคิดค่าธรรมเนียมดำเนินการ 3% และยังไม่รวมค่าบริการในส่วนของการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆEntry Fees Detail
Activities Distance Time Start Participant Limit Early Bird Rate
May 15 – June 15
Half marathon 21.1 KM. 04:00 AM 2,500 Person SOLD OUT
Mini marathon 10 KM. 04:45 AM 5,100 Person SOLD OUT
Fun Run 6 KM. 04:45 AM 3,500 Person SOLD OUT
Charity walk-run 1.8 KM. 05:15 AM 900 Person SOLD OUT

*The enter fee for online application will be charge 3% processing fee but has not yet include service fee. (The rate of the service fee will depend on the payment method)