อัตราค่าสมัครกำหนดวันเปิดรับสมัคร และค่าสมัคร
ประเภทกิจกรรม ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำนวนรับสมัคร Early Bird Rate
2 พ.ค. - 31 พ.ค.
Normal Rate
1 มิ.ย. - 7 ส.ค.
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. 05:30 น. 4,000 คน 700 บาท 800 บาท
มินิ มาราธอน 10 กม. 06:15 น. 5,500 คน 400 บาท 500 บาท
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 กม. 06:15 น. 4,500 คน 400 บาท 500 บาท
เดิน-วิ่ง การกุศล 1.8 กม. 06:30 น. 1,000 คน 400 บาท 500 บาทEntry Fees Detail
Activities Distance Time Start Participant Limit Early Bird Rate
May 2 – May 31
Normal Rate
June 1 - August 7
Half marathon 21.1 KM. 05:30 AM 4,000 Person 700 THB 800 THB
Mini marathon 10 KM. 06:15 AM 5,500 Person 400 THB 500 THB
Fun Run 6 KM. 06:15 AM 4,500 Person 400 THB 500 THB
Charity walk-run 1.8 KM. 06:30 AM 1,000 Person 400 THB 500 THB