อัตราค่าสมัครกำหนดวันเปิดรับสมัคร และค่าสมัคร
ประเภทกิจกรรม ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำนวนรับสมัคร Early Bird Rate
15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
Normal Rate
16 มิ.ย. - 31 ก.ค.
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. 04:30 น. 2,500 คน 700 บาท 800 บาท
มินิ มาราธอน 10 กม. 05:00 น. 5,100 คน 450 บาท 550 บาท
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 กม. 05:00 น. 3,500 คน 400 บาท 500 บาท
เดิน-วิ่ง การกุศล 1.8 กม. 05:30 น. 900 คน 400 บาท 500 บาทEntry Fees Detail
Activities Distance Time Start Participant Limit Early Bird Rate
May 15 – June 15
Normal Rate
June 16 - July 31
Half marathon 21.1 KM. 04:30 AM 2,500 Person 700 THB 800 THB
Mini marathon 10 KM. 05:00 AM 5,100 Person 450 THB 550 THB
Fun Run 6 KM. 05:00 AM 3,500 Person 400 THB 500 THB
Charity walk-run 1.8 KM. 05:30 AM 900 Person 400 THB 500 THB