ของที่ระลึก

ถ้วยเกียรติยศ / เหรียญผู้พิชิต / เสื้อที่ระลึก
1. ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับ เสื้อกล้ามวิ่งที่ระลึกงานวิ่ง 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2018 คนละ 1 ตัว
2. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย
3. ต้นมะลิสำหรับนักวิ่ง
Souvenirs


1. All participants will receive a commemorative R-shirt.
2. All participants will receive a medal at the finishing line.
3. Jasmine trees for participants