วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561)

2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพโดยการเดิน - วิ่ง

4. เพื่อยกระดับให้งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาถึง 26 ครั้ง ให้เป็นสนามวิ่งฮาล์ฟ มาราธอนนานาชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของประเทศโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

Objective

1. To honor Her Majesty Queen Sirikit to the late King Rama IX on the occasion of her  86th  birthday, August 12th, 2018

2. To raise funds for contribution to the Queen Sirikit Center for Breast Cancer, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society.

3. To support and promote health consciousness through exercise with a series of walk – run competitions with several categories. The event encourages community participation in exercise and is open to the public.

4. To promote Thailand as a sports destination among world travelers.